Hướng dẫn lưu giá bán lẻ cho CTV

Giúp bạn dễ dàng tra cứu lại giá bán lẻ

Tính năng này giúp bạn ghi nhớ giá bán lẻ cho từng sản phẩm, tránh tình trạng khi chốt đơn cho khách nhưng lại không nhớ là bạn đã đăng bán món đó giá bao nhiêu. Hoặc việc tìm lại giá bán lẻ cho khách rất khó khăn vì số lượng bài viết mỗi ngày quá nhiều, chưa kê việc bạn bán rất nhiều mặt hàng với giá khác nhau.

Để sử dụng tính năng này, CTV vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào Tài khoản, chọn Sản phẩm đã lưu.

Bước 2: Tìm sản phẩm cần thêm giá bán lẻ trong các bộ sưu tập. Sau đó bấm sửa, rồi thêm giá bán lẻ và lưu lại.

Bước 3: Chỉnh sửa giá lẻ đã thêm. Trường hợp bạn cần chỉnh sửa giá bán lẻ, bạn chỉ cần bấm sửa và thêm lại giá bán lẻ mới.