Hướng dẫn tính năng tạo bộ sưu tập

Giúp bạn lưu lại các sản phẩm đăng bán hoặc cần theo dõi

Đây là một trong những tính năng hữu ích giúp CTV lưu lại các sản phẩm đang bán hoặc bạn cần lưu lại các sản phẩm yêu thích.

Để tạo bộ sưu tập vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Có 2 cách

Cách 1: Tạo trực tiếp khi lưu sản phẩm

Bạn chỉ cần vào trang chi tiết chọn lưu sản phẩm và tạo bộ sưu tập mới. Hoặc khi đang xem list sản phẩm trong các danh mục.

Cách 2: Tạo trong Sản phẩm đã lưu

Bạn vào Tài khoản > Sản phẩm đã lưu > Tạo bộ sưu tập mới