Hướng dẫn Quản lý đơn mua

Giúp bạn quản lý dễ dàng đơn hàng mua từ NCC.

Để quản lý các đơn hàng đã mua, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới.

Lưu ý: Đối với các sản phẩm mua cùng một nhà cung cấp nhưng loại hàng hóa khác nhau thì hệ thống sẽ tự động tách thành các đơn riêng lẽ, do đặc thù hàng hóa và thời gian giao hàng khác nhau.

Bước 1: Vào Tài khoản > Quản lý đơn mua

Bước 2: Chọn từng trạng thái đơn hàng để theo dõi. Có các trạng thái như: chưa xử lý, đang xử lý, đã đóng gói - chờ giao, đang giao,...

Bước 3: Bấm chọn Xem chi tiết để xem lại chi tiết đơn hàng.