Hướng dẫn Quản lý đơn bán

Giúp bạn dễ dàng quản lý đơn hàng từ CTV, đơn hàng của một CTV sẽ được tự động tách thành nhiều đơn nếu CTV mua nhiều loại sản phẩm khác nhau. Và bạn phải là NCC mới có thể tham gia bán hàng trên Cotavi

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để quán lý đơn bán

Bước 1: Truy cập link quản lý dành cho NCC

Link:

Bước 2: Truy cập mục quản lý đơn hàng bên menu bên tay trái

Quản lý theo trạng thái đơn hàng: NCC chọn từng tab trạng thái để theo dõi các đơn hàng, và cập nhật trạng thái cho từng đơn hàng

Quản lý theo loại hàng: Trong từng tab trạng thái đơn bán, NCC có thể lọc đơn hàng theo loại hàng

Ảnh: Lọc đơn hàng theo loại hàng hóa

Quản lý theo CTV: Đặc biệt NCC có thể quản lý đơn hàng của từng CTV bằng cách tìm kiếm bằng số điện thoại.