Hướng dẫn Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho giúp bạn kiểm tra tình trạng hàng hóa hiện có và thêm số lượng cho các sản đã tạo trước đó.

Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để thực hiện quản lý tồn kho

Lưu ý: Bạn phải là NCC trước khi thực hiện theo hướng dẫn bên dưới

Bước 1: Truy cập link quản lý của NCC:

Link:

Bước 2: Từ menu bên tay trái, chọn mục Quản lý tồn kho

Bước 3: Chọn sản phẩm cần kiểm tra và tăng giảm tồn kho (nếu cần điều chỉnh)