6. Hướng dẫn cách xác định Marketplace đã có tính năng quảng cáo hay chưa?
Rất dễ dàng, mọi người xem hướng dẫn bên dưới.
Với các bạn sử dụng điện thoại - tablet Android, đa số sẽ có tính năng quảng cáo marketplace, trong phần quản lý bài niêm yết sẽ có nút "Quảng cáo bài niêm yết".
Tài khoản có tính năng quảng cáo Marketplace: có nút "Quảng cáo bài niêm yết"
Đa số tài khoản sử dụng điện thoại Android đều có tính năng quảng cáo, tuy nhiên cũng có một số ít tài khoản chưa có tính năng này thì hiển thị sẽ giống như trên iphone.
Với các bạn sử dụng điện thoại iphone, ipad thì mặc định sẽ không có tính năng quảng cáo marketplace trên điện thoại - ipad thì sẽ hiển thị như thế này, chỉ có nút "Chia sẻ" không có nút "Quảng cáo bài niêm yết".
Một số tài khoản điện thoại Android không có tính năng quảng cáo cũng hiển thị như vậy.
Với các bạn sử dụng iphone, các bạn có thể kiểm tra thêm trên máy tính xem có tính năng quảng cáo hay không. Nhiều tài khoản trên iphone ko có nhưng trên máy tính lại có tính năng quảng cáo này, ví dụ >> (như trường hợp admin)
Trên máy tính có tính năng quảng cáo mặc dù trên iphone không có.
Trên đây là cách phân biệt xem tài khoản có tính năng quảng cáo hay chưa, nếu chưa thì các bạn cần tích cực đăng bán một thời gian và thường xuyên nâng cấp phiên bản fb là sẽ có. Còn nếu đã có, các bạn xem hướng dẫn chạy quảng cáo marketplace bên dưới nhé >>
5. Hướng dẫn chạy quảng cáo marketplace fb hiệu quả.
Cotavi.vn
----------

Tham gia group Zalo thành viên Cotavi: https://zalo.me/g/dohlha100

Copy link
On this page