Chính sách khiếu nại NCC

CTV vui lòng xem kỹ quy định bên dưới

Khi có tranh chấp xảy ra, trước tiên CTV và NCC cần tự giải quyết với nhau trước. Nếu hai bên không giải quyết được thì có thể khiếu nại với Cotavi để được hỗ trợ giải quyết. Nhưng Cotavi chỉ có thể hỗ trợ giải quyết khiếu nại dựa trên lịch sử giao dịch giữa hai bên trên Cotavi. Nếu đơn hàng phát sinh bên ngoài Cotavi (trên hệ thống không có ghi nhận đơn hàng do CTV và NCC tự mua bán với nhau) thì Cotavi sẽ không hỗ trợ giải quyết vì không có bằng chứng, chứng minh giao dịch.

CTV có quyền khiếu nại NCC trong các trường hợp sau:

  • Thu thêm phí: Nếu NCC thu thêm phí hay cọc làm CTV trong khi CTV đã đóng phí cho Cotavi.

  • Chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm không như công bố, khác hoàn toàn so với mô tả.

  • Giao hàng không đúng, đủ

  • Đã nhận tiền nhưng không giao hàng

Hướng dẫn khiếu nại NCC

Để khiếu nãi NCC bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào Tài khoản > Quản lý đơn mua

Bước 2: Chọn Đơn hàng cần khiếu nại > Chọn Xem chi tiết đơn hàng > Chọn Khiếu nại

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin khiếu nại theo yêu cầu bao gồm:

  • Lý do khiếu nại

  • Lựa chọn: Hai bên đã giải quyết với nhau nhưng chưa được? Có / Không

  • Mô tả đầy đủ nội dung khiếu nại

Sau đó bấm nút Gửi.

Sau khi nhận được khiếu nại, Cotavi sẽ liên hệ hai bên và hỗ trợ giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc, tính từ ngày gửi khiếu nại. Hoặc có thể lâu hơn do tính chất phức tạp của khiếu nại hoặc số lượng khiếu nại nhiều.

Nếu Cotavi đã hỗ trợ hòa giải, giải quyết nhưng hai bên vẫn không đồng ý với phương án của Cotavi, thì có thể nhờ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hỗ trợ giải quyết.