Quy định về các khoản phí khi tham gia Cotavi

Vui lòng đọc kỹ chính sách bên dưới

Việc bạn đăng ký làm Thành viên, Cộng tác viên (CTV), Nhà cung cấp (NCC) trên Cotavi, đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn đồng ý với các quy định bên dưới.

Vui lòng đọc kỹ trước khi đăng ký.

1. Đăng ký tài khoản Thành viên

Để có thể tham gia hoạt động trên Cotavi, bạn cần đăng ký trước một tài khoản. Việc đăng ký này hoàn toàn miễn phí. Nhưng để có thể tham gia mua bán, bạn cần lựa chọn đăng ký thêm một trong hai loại tài khoản bên dưới.

2. Đăng ký làm CTV

Để có thể tham gia bán hàng của các NCC trên Cotavi, bạn cần đăng ký tài khoản CTV. Việc đăng ký này có mất phí và phí này sẽ không hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào, sau khi bạn đã đăng ký thành công.

Phí làm CTV trên Cotavi sẽ có thời hạn, và khi hết thời hạn đăng ký, bạn muốn tiếp tục làm CTV trên Cotavi thì phải gia hạn tài khoản CTV bằng cách đóng phí.

Phí đăng ký được quy định cụ thể khi bạn tiến hành đăng ký CTV.

3. Đăng ký làm NCC

Để được tham gia cung cấp hàng hóa cho CTV, bạn cần đăng ký tài khoản NCC.

Có hai loại tài khoản NCC là miễn phí và NCC nổi bật (có phí). Quyền lợi hai gói này cũng khác nhau. Bạn vui lòng xem trực tiếp tại mục đăng ký NCC trên Cotavi.

Phí đăng ký NCC nỗi bật sẽ có thời hạn, và khi hết thời hạn đăng ký, bạn muốn tiếp tục làm NCC nổi bật trên Cotavi thì phải gia hạn tài khoản NCC nổi bật bằng cách đóng phí.

Đăng ký bán hàng dropshipping

Dropshipping là hình thức hỗ trợ NCC giao hàng trực tiếp cho khách hàng của CTV và thu hộ toàn bộ tiền hàng (bao gồm tiền vốn hàng hóa, tiền lời của CTV, và tiền vận chuyển). Vì NCC đã thu luôn tiền lời của CTV, nên để chuyển tiền lời cho CTV, các NCC khi tham gia bán hàng dropshipping cần ký quỹ.

Tiền ký quỹ sẽ dùng để chuyển lợi nhuận từ đơn hàng mà CTV bán được, đã được NCC thu hộ thành công trước đó. Việc chuyển lợi nhuận cho CTV sẽ hoàn toàn tự động, khi đơn hàng của CTV được giao thành công và sau thời hạn trả hàng/hoàn tiền, để bảo bảo không có bất kỳ khiếu nại nào về đơn hàng.

Nếu NCC dừng việc bán hàng trên Cotavi, NCC sẽ nhận được số tiền ký quỹ còn lại, sau khi đã giải quyết tất cả lợi nhuận từ các đơn hàng của CTV mà NCC đã thu hộ.

Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn cần phải xem lại trước khi thực hiện việc đăng ký các loại tài khoản trên Cotavi.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ theo thông tin trong liên kết bên dưới nha.